Luật chơi bài Pai Gow Poker

633
0
SHARE

Dưới đây là một số hướng dẫn chơi bài Pai Gow Poker ở các sòng bài online từ quy tắc, luật chơi để bạn tìm hiểu.

Luật chơi bài Pai Gow Poker

 

Trong Pai Gow Poker, bài của người chơi có 5 lá cao nhất và hai lá cao thứ hai. Người chơi có 5 lá được xếp theo cấp bậc cao hơn hai lá, được xếp hạng giống như trong Poker, trừ dãy A-2-3-4-5 cao nhất thứ hai. Người chơi bài 2 lá có thể là cặp hay bài lẻ, với một cặp A và thấp nhất là cặp 2-3.

Pai Gow Poker chơi với bài chuẩn 53 lá, bao gồm cả quân Joker. Joker được dùng để bổ sung cho các bộ năm lá cùng bộ, ba lá cùng số hoặc năm lá đồng bộ liền nhau thì được xem như một quân Ách.

Luật nhà cái trong Pai Gow Poker

No pair: đặt lá cao nhất vào “black” và hai lá cao tiếp theo vào “front”.

One pair: đặt vào “black” và hai lá cao tiếp theo vào “front”.

Two pair: chơi hai cặp trong “black”, trừ các trường hợp sau:

Một đôi hai lá 7 hoặc lớn hơn, không có quân Ách lẻ.

Một đôi J hoặc lớn hơn, đôi 6 lớn hơn và 1 quân Ách lẻ.

Đôi Ách hoặc bất kì đôi nào.

Three pair: chơi cặp cao nhất với “front”.

Three of a kind: luôn chơi ba lá cùng loại ngoại trừ ba quân Ách.

Full house: chia đôi bài với đôi 2 và một quân Ách hay K chơi với bài “front”.

Full house with three of a kind and two pairs: chơi cặp cao nhất với “front”.

Three of a kind twice: chơi cặp cao nhất với “front”.

LEAVE A REPLY